Khutbah Jumat Tentang Pemimpin

Khutbah Jumat Tentang Pemimpin Amanah Bahasa Jawa

Posted on

Khutbah Jumat Tentang Pemimpin Amanah Bahasa Jawa: Mujudaken Pemimpin Ingkang Amanah

Dening Ahmad Munir, S.H.I., Pengurus LTN PWNU DIY

KLIK DISINI untuk mengirim WA (tanpa harus menyimpan nomor terlebih dahulu) ke Call Center NU Care LAZISNU DIY, untuk konsultasi/tanya-tanya.

Berikut Khutbah Jumat Tentang Pemimpin Bahasa Jawa:

Khutbah I

أَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا. أَشْهَدُ أنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَ تَوْحِيْدًا، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ بَصِيْرًا وَ نَذِيْرًا. اللّهُمَّ صَلّ وَ سَلّمْ وَ بَارِكْ عَلي سَيّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلي الِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ أُوْصِيْكُمْ وَ إِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ وَ طَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.  قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْانِ الْعَظِيْمِ:  قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ نَارًا.

Hadirin, sidang Jum’at rahimakumullah.

Minangka purwakaning atur, mangga kita tansah ngunjuaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT ingkang tansah paring hidayah saha nikmati-Pun dhumateng kita sedaya. Shalawat saha salam mugi tansah kunjuk katur dhumateng junjungan kita Kanjeng Rasul Muhammad SAW ingkang tansah kita antu-antu syafa’atipun mbenjang wonten ing Yaumil Qiyamah.

Saklajengipun, mangga kita tansah hambudidaya saha ningkataken iman lan  taqwa kita dhumateng Allah SWT kanthi saestu. Inggih punika, kanthi taat dhumateng sedaya dawuhipun Allah lan Rasulullah saha nebihi sedaya awisanipun. Jalaran, Allah SWT sampun njanjeaken:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“Sing sapa wonge taat marang Allah lan Rasulipun serta dheweke wedi lan taqwa dhumateng Allah, mangka wong-wong kang mengkana mau iku wong-wong kang padha oleh kabegjan.” (QS. An-Nur: 52)

Hadirin, jamaah Jum’at ingkang minulyo,

Kita, minangka warga lan rakyat, saestu tansah anggadahi panyuwunan supados negeri kita punika dados negeri ingkang tentrem, damai, saha tebih saking kemunkaran. Sae punika wonten ing babagan ekonomi, politik, budaya punapa dene wonten ing bab pemerintahan lan kekuasaan.

Kita tansah ngajeng-ajeng supados pemerintahan kita, sae wonten ing tingkat pemerintahan nasional, daerah, dumugi unit ingkang alit inggih RT punapa dene keluarga, sageto mujudaken tata-kelola pemerintahan ingkang adil saha resik saking perkawis ingkang saget ngrusak kesaenan lan keadilan.

Sebab, kita ngeyakini bilih pemerintahan ingkang sae inggih pemerintahan ingkang saget nuhoni peraturan saha undang-undang ingkang sampun ginaris wonten ing negeri kita. Ugi, sageto kekuasaan punika dipun sanding ngagem ruh akhlak ingkang sae (akhlak karimah) minangka panuntun perilaku kita.

Hadirin, jamaah Jum’at ingkang minulyo,

Pramila saking punika, kita minangka tiyang-tiyang ingkang iman, kedah wangsul dhumateng ajaran agami Islam ingkang luhur, ingkang sejatosipun sampun kathah paring piwucal dhumateng umat supados dados umat ingkang sae (khaira ummatin) kadosto ingkang sampun dipun tauladanaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab, sedaya pangandikan lan tumindakipun Kanjeng Nabi tansah mengku piwucal agung (mau’idzah hasanah) saha tauladan luhur (uswah hasanah). Allah SWT sampun paring pangandikan:

Artosipun: “Sejatine wis ana ing (tindak tanduke) Rasulullah iku (wujude) panutan (patuladhan) kang bagus tumrape sira kabeh (hiya iku) tumrape wong kang ngarep-arep (rahmate) Allah lan (tekane) dina Qiyamat lan dheweke akeh (anggone) nyebut asma Allah.” (QS. Al-Ahzab [33]: 21)

Saking ayat punika, Allah SWT paring pepenget dhumateng kita supados tansah mendet tauladan saking akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalebet akhlak kados pundi anggenipun ngatur pemerintahan ingkang sae lan resik saking kemunkaran.

Hadirin Rahimakumullah,

Sifat agung saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang sampun masyhur saget kita conto, khususipun wonten ing tata-kelola pemerintahan. Supados pemerintahan saget lumampah kanthi sae lan pinaringan ridlo saking Allah SWT. Prinsip-prinsip punika ing antawisipun:

Sepisan, “ash-shidqu” inggih punika sifat jujur lan leres. Tegesipun, pemimpin punika kedah jujur lan leres anggenipun nindaaken sedaya kebijakanipun, sae bab anggaran utawi sanesipun. Sebab, kejujuran punika ingkang saget nuduhaken mergi ingkang leres lan saget nylametaken amanat pemerintahan saking kerusakan. Rasulullah SAW paring dhawuh:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَ إنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ  — رواه البخاري و مسلم و أحمد —

Artosipun: “Saktemene jujur iku nuduhake marang (dalan) kang apik, lan perkoro apik iku nuduhake marang surga.” (HR. Imam Bukhrari, Muslim & Ahmad).

Dados, sifat jujur punika saget nuntun wonten ing perkawis ingkang sae. Pemimpin lan birokrat ingkang jujur piyambakipun bade manggihi gesang ingkang sae lan ugi saget mujudaken masyarakat ingkang sae. Ugi, pemerintahan ingkang dipun landesi sifat jujur, bade mlampah kanthi selamet lan nylemataken masyarakatipun. Lan, sifat leres pemimpin punika rambu-rambunipun inggih punika agami, aturan negari/undang-undang, saha etika.

Ongko kalih, “al-amanah” inggih punika sifat pinercaya. Tegesipun, pemimpin kedah tiyang ingkang dipun percaya dening rakyat lan masyarakat supados saget nindaaken amanat kekuasaan kanthi sae lan sesuai kalian paugeran negari lan agami.

Punapa ingkang sampun dados program saha rancangan pembangunan kedah dipun laksanaaken kanthi amanah, nyasar wonten ing kabetahan rakyat lan masyarakat. Sifat amanah punika dados syarat utama pemimpin anggenipun nindaaken tugas kewajibanipun. Tiyang ingkang mblenjani janji lan amanahipun dipun sebat “khianat”. Sifat khianat punika sanget dipun bendu dening Allah SWT. Wonten ing al-Qur’an, Allah paring pepenget:

Artosipun: “He wong-wong kang podo iman, ojo podo khianat marang Allah lan Rasul lan (ugo) ojo podo khianat (mblenjani) amanat kang wis den percayaake marang sira, lan sira pada ngerteni.”(QS. Al-Anfal [8]: 27).

Ingkang ongko tiga, “fathanah” inggih punika pinter utawi cerdas. Tegesipun, anggenipun mimpin kedah dipun sarengi sifat pinter supados saget milih pundi ingkang dados prioritas lan pundi ingkang mboten. Pemimpin ingkang anggadahi sifat cerdas punika saget ngoptimalaken potensi piyambakipun saha birokrasinipun supados saget nyambut damel kanthi sae lan leres kangge kesejahteraan masyarakat.

Pemimpin ingkang anggadahi sifat fathanah punika ugi saget mendet hikmah saha pelajaran saking prastawa politik, ekonomi, hukum lan segi sanesipun ingkng sampun kedadosan sahinggo saget dados pepiling kangge mujudaken pemerintahan ingkang selaras kalian agami lan aturan negari. Allah paring pangandikan:

“Allah paring hikmah marang sapa wae kang Den kersaake. Sok sinteno den paringi hikmah, saktemene deweke wis den paringi kesaenan kang akeh. Lan ora ono kang iso mundhut pelajaran kejobo wong-wong kang pada duweni akal (ulul albab).” (QS. Al-Baqarah [2]: 269)

Ingkang onko sekawan inggih punika “tabligh”. Tegesipun, pemimpin kedah terbuka dhumateng rakyatipun. Transparansi anggaran lan program kedah wonten ing sifat lan prinsip pemimpin. Pemerintahan ingkang dipun landesi sifat “tabligh” saget nuwuhaken rakyat ingkang yakin dhumateng pemimpinipun. Sebab, pemimpin punika tansah anjagi proses kekuasaanipun kanthi nilai-nilai kesaenan lan keterbukaan.

Hadirin, jamaah Jum’at ingkang minulyo,

Kanthi nyepengi prinsip, sifat, saha nilai-nilai ingkang dipun tauladanaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW punika, insya Allah, pemimpin saha pemerintahanipun saget mlampah kanthi sae selaras kalian ajaran agami lan aturan negari sahingga saget manggihi keslametan dunyo lan akheratipun.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِى الْقُرْانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْأَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكْيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُوْا اللهَ الْعَظِيْمَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Demikian Khutbah Jumat Tentang Pemimpin. Semoga Naskah Khutbah Jumat Tentang Pemimpin ini bisa dijadikan bahan utama dalam khutbah sahabat sekalian.

Baca juga khutbah dalam tema lainnya. Baca di sini