ngaji disek

“Qur’an Ndisik, Opo Kitab Kuning Ndisik?”

Posted on

“Qur’an Ndisik, Opo Kitab Kuning Ndisik?”
(Sholeh Akrom Nglalar Qur’an)

Oleh: Ust. Sahal Mahfudh

Akrom: “Leh, jan-jane, apike kanggo bocah mondok, iku ngapalke al-Qur’an ndisik, opo matengke kitab kuning ndisik?”

Sholeh: “Yo, loro karone podho apike Krom.”

Akrom: “Lha nek coro awakmu, sing apik didisikke sing endi? Nisbate aku nduwe anak, wis wayahe mondok, ngapalke al-Qur’an ndisik, opo matengke kitab kuning ndisik?”

Sholeh: “Mau wis tak jawab. Podho apike Krom. Ngapalke Al-Qur’an ndisik, yo apik. Ngaji kitab kuning ndisik, yo apik. Amergo, watek ugo kondisine saben-saben bocah, iki kan bedo-bedo. Biso luwih apik ngapalke al-Qur’an ndisik, biso ugo luwih apik matengke kitab kuning ndisik. Ceritane poro ulama yo werno-werno. Ono sing ngawiti ngaji kitab ndisik, lagi ngapalke Qur’an. Ono sing ngapalke Qur’an ndisik, lagi matengke kitab kuning, Krom.”

Akrom: “Sing mulai ngaji kitab kuning ndisik, lagi ngapalke, sopo Leh contone?”

Sholeh: “Contone, salah sijine Mbah Kiai Arwani Krom. Mbah Kiai Arwani iki le ngapalke, yo sak rampunge beliau mondok tahun-tahunan matengke kitab kuning ning Pondok Jamsaren Solo kalih Simbah Kiai Idris, lan Pondok Tebuireng Jombang kalih Hadhratusysyekh Simbah Kiai Hasyim Asy’ari.”

Akrom: “Lha ngaji Qur’ane Mbah Arwani kalih sinten, Leh?”

Sholeh: “Mbah Arwani setoran apalan Qur’an kalih Mbah Munawwir Krapyak Yogyakarta, Krom. Ceritane ora njarak, Krom. Awale Mbah Arwani diutus abahe, yaiku Mbah Kiai Amin Said, diutus ken ngeterke adike tashih apalan al-Qur’an kalih Mbah Kiai Munawwir. Bareng dugi Krapyak, Mbah Arwani pirsa Mbah Munawwir mucal ilmu Qira’at Sab’ah, Mbah Arwani banjur kepincut, ngersakke ngaos sab’ah kalih Mbah Munawwir. Terus, Mbah Munawwir ngendikan, yen wong arep ngaji sab’ah syarate kudu ngapalke Qur’an ndisik. Akhire, Mbah Arwani mutuske mondok malih, sak perlu arep ngapalke Qur’an ugo merguru Qira’at Sab’ah kalih Simbah Kiai Munawwir Krapyak.”

Akrom: “Berarti, Mbah Arwani ngapalke iku dak wis lumayan sepuh ya Leh?”

Sholeh: “Bener Krom.”

Akrom: “Iyo yo Leh. Senajano wis sepuh, nyatane yo Mbah Arwani saged ngapalke Qur’an. Awak dewe sing isih enom-enom ngene iki dak kudune luwih semangat le ngapalke, ya Leh?”

Sholeh: “Iyo, kudu semangat ngaji, semangat ngapalke, ojo mung semangat pengen kawin wae! Hahaha….”

Akrom: “Wah, ya iku Leh, godane bocah mondok, kepengen ndang rabi! Hahaha….”

Sholeh: “Mbah Arwani iku Krom, bar mondok Jamsaren Solo, bar mondok Tebuireng Jombang, isih nambah mondok maneh ning Krapyak Yogyakarta 11 tahun! 1,5 tahun ngapalke Qur’an, sing 9,5 tahun setoran Qira’at Sab’ah.”

Akrom: “MasyaAllah, semangate Mbah Arwani ya Leh. Bener-bener kudu ditiru. Nek ndelok dapurku, kok ora kuat aku. Lebar mondok koyo ngono kuwi, dak wis sedeng ora payu, hahaha…”

Sholeh: “Yo ora ah, nek wis jodone, insyaAllah bakal ketemu, Krom. Ora usah kuatir.”

Akrom: “Aku ora kuatir, Leh, mung sering kepikir hehehe… Lha nek contone ulama sing ngapalke Qur’an ndisik, lagi matengke kitab, sopo Leh?”

Sholeh: “Contone, salah sijine koyo Mbah Kiai Mahfudz Tremas Pacitan Krom. Mbah Mahfudz Tremas iki salah sijine ulama Nusantara sing dadi pakar ilmu-ilmu Islam, utamane ilmu Qira’at ugo ilmu Hadits. Mbah Kiai Mahfudz Tremas iki awit cilik wis ngapalke Qur’an Krom. Setoran kalih Abahe piyambak, yaiku Kiai Abdullah Tremas. Sak rampunge ngapalke Qur’an kalih Abahe, Mbah Kiai Mahfudz Tremas lelono, mondok, ngangsu ngelmu kalih Mbah Kiai Sholeh Darat Semarang, terus neruske ning Mekkah, sinau ilmu-ilmu agama Islam maring ulama-ulama kondang, koyo: Syekh Abu Bakar Syatha, Syekh Abu Bakar Asy-Syami, Syekh Musthofa al-‘Afifi, Syekh Muhammad asy-Syarbini, lan liya-liyane.”

Akrom: “Jebul-jebul podo apike ya Leh, cik ngapalke Qur’an ndisik, opo matengke kitab kuning ndisik.”

Sholeh: “Iyo Krom. Podo apike. Ning sing kudu dicatet, ulama-ulama sing mulai ngapalke Qur’an ndisik, iku ora mung mligi ngapalke Qur’an, sebab dibarengi karo sinau ngelmu syari’at. Semono ugo ulama-ulama sing mulai ngaji kitab kuning ndisik, iku ora ono sing mung mligi ngaji kitab kuning, sampek kelalen ngaji Qur’an. Dadi, asline, loro karone kabeh diopeni Krom.”

Akrom: “Ngono yo Leh. Berarti, nisbate kanggo awak dewe sing lagi ngapalke Qur’an iki, dak ora keno nglalekke ngaji syari’at ya Leh?”

Sholeh: “Yo Krom. Wajib hukume disinauni. Syari’ate diopeni. Opo pantes wong apal Qur’an, ning ora ngerti tatacarane ngibadah, ora ngerti bab syarat rukune shalat, wudhu, zakat, pasa lan liya-liyane?”

Akrom: “Astaghfirullah, ojo muni ngono a Leh. Aku malah isin. Durung ngerti opo-opo, kok malah wis ngapalke Qur’an.”

Sholeh: “Ora popo ah Krom. Sing penting mbesuk nek wis khatam, kitab kuninge dikaji sak jero-jerone, dimatengke.”

Akrom: “Siap, insyaAllah Leh.”

*Cuplikan Salah Satu Episode Buku “Sholeh Akrom Nglalar Qur’an”, InsyaAllah Diterbitkan di Tahun 2019. Buku “Sholeh Akrom Nglalar Qur’an” adalah volume ke-II serial Sholeh Akrom, setelah “Sholeh Akrom Ngangsu Banyu Kahuripan ing Pesantren”. 
**Sengaja menggunakan bahasa Jawa Dialek Pati, selain untuk melestarikan dialek tersebut dalam bentuk tulisan, juga untuk meningkatkan minat baca masyarakat pedesaan.