Mbah Hamid Pasuruan dan Wali Mastur dari Bangil

Posted on

KH Abdul Hamid Pasuruan memang dikenal wali masyhur dari tanah Jawa. Kemasyhurannya bukan saja di Nusantara, bahkan dunia mengakuinya. Kisah-kisah hidupnya masyhur menjadi perbincangan umat Islam dunia.

Di daerah tapal kuda sendiri, Mbah Hamid mempunyai sahabat seorang wali yang sangat kharismatik. Beliau adalah Kyai Syarwani Abdan Datuk Kalampayan Bangil.

KLIK DISINI untuk mengirim WA (tanpa harus menyimpan nomor terlebih dahulu) ke Call Center NU Care LAZISNU DIY, untuk konsultasi/tanya-tanya.

“Kyai Syarwani itu termasuk wali mastur (wali yang tersembunyi),” kata Mbah Hamid suatu saat.

Sama-sama jadi kekasih Allah, tapi keduanya beda pola saja. Mbah Hamid itu masyhur, sedangkan Kyai Syarwani itu wali mastur. Semasa hidup, keduanya dikenal sahabat sejati yang sangat dihormati umat Islam dan haulnya tiap tahun pun sangat ramai dihadiri umat.

Kyai Sarwani juga salah satu ulama sepuh yang pertama kali membongkar kedok Taqiyah Penyebar Rafidah di Bangil yang dahulu semasa masih ahlussunah wal jama’ah sangat banyak pengikutnya. Mbah Hamid dan Kyai Syarwani adalah sosok ulama Nusantara pejuang aswaja sejati

رب فانفعنا ببرگتهم ، واهدناالحسنی بحرمتهم

Robbi fanfa’nâ bibarkatihim wahdinâl husnâ bi hurmatihim

Baca Juga >  KH Hamid Pasuruan dan Kisah Guru Bangil Wali Mastur

Ya Allah, dengan barokah mereka, berilah kami kemanfaatan. Dan dengan kehormatan mereka, tunjukkan kami kepada kebaikan

وأمتنا فی طريقتهم ، ومعافاة من الفتن

Wa amitnâ fî thorîqotihim, wa mu’âfâtin minal fitani

Penulis: Ahmad Zaini Alawi.