Kisah Kemuliaan Sahabat Utsman, Sampai Malaikat Malu Untuk Bertemu

  • Whatsapp
Kisah Kemuliaan Sahabat Utsman, Sampai Malaikat Malu Untuk Bertemu

Kisah Kemuliaan Sahabat Utsman, Sampai Malaikat Malu Untuk Bertemu

Nama Beliau adalah Utsman Bin ‘Affan bin Abil ‘Ash Bin Umayyah Bin Abdisy Syams Bin Abdi Manaf Bin Qusyai Bin Kilab. Beliau menisbatkan dirinya kepada bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy.

Beliau dikenal sangat pemalu, bersih jiwa, suci lisannya, sangat sopan santun, pendiam dan tidak pernah menyakiti orang lain. Sayyidina Utsman RA beriman kepada agama yang lurus ini dan beriman kepada Rasulullah SAW, karena Beliau mengenal betul kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW.

Beliaupun menjadi orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Utsman RA memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Muhammad  SAW, dan hal ini diketahui oleh para Sahabat.

Dari sinilah Ibnu Umar RA berkata:

“Dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW kita meyakini bahwa tidak ada yang lebih utama dari Abu Bakar, kemudian Umar kemudian Utsman kemudian kami biarkan selanjutnya kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW.”

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al Jami’ Ash Shahih bersama Fathul Bari (7/53-54). Di antara yang menunjukkan akan kedudukan Utsman RA di sisi Nabi Muhammad SAW adalah kisah beliau ketika Nabi Muhammad SAW duduk di tempat yang ada airnya, yang mana tersingkap kedua lutut Beliau. Ketika Utsman RA masuk, Nabi Muhammad SAW, pun menutupi ke dua lututnya.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al Jami’ Ash Shahih bersama Fathul Bari (7/53).  Pernah suatu saat beliau Nabi Muhammad SAW bertelekan di rumah Aisyah dalam keadaan tersingkap kedua paha atau betis Beliau. Lalu Abu Bakar dan Umar minta izin untuk masuk dan Beliaupun mengizinkan, sedangkan Beliau tetap dalam keadaan tersingkap kedua paha beliau.

Kemudian datang Utsman meminta izin untuk masuk, lalu Nabi Muhammad SAW duduk dan membetulkan pakaian Beliau. Maka Aisyah bertanya kepada Beliau tentang hal tersebut, dan Beliau menjawab:

“Tidakkah Aku Malu Kepada Orang yang Malaikat saja Malu Kepadanya.”

Diriwayatkan oleh Imam Muslim (4/1866). Tidak cukup Utsman RA melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam seperti salat, puasa, membayar zakat, bahkan beliau menyerahkan segala-galanya untuk menyebarkan Islam, dan menolong kaum Muslimin.

Pada zaman Rasullah SAW beliau menginfakkan kebanyakan dari hartanya untuk menolong Islam dan kaum Muslimin. Di antara hal tersebut, ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah, tidak ada air tawar (untuk diminum) selain sumur yang dinamakan Ruumah, sedangkan waktu itu kaum muslimin tidak memiliki harta.

Maka Nabi Muhammad SAW bersabda:

”Barang siapa yang membeli sumur Ruumah, akan dijadikan timbanya dengan timba kaum muslimin yang lebih baik darinya di Syurga.”

Utsman RA pun membelinya dari hartanya sendiri.

Di antaranya juga, pada waktu perang Tabuk, ketika Nabi Muhammad SAW bersiap-siap untuk berangkat perang, mereka kekurangan bekal. Maka beliau bersabda:

“Barang siapa yang memberi bekal kepada pasukan (perang Tabuk) yang kesulitan, maka baginya Syurga.”

Ketika Utsman RA mendengar hal tersebut dan Beliau memang punya harta Beliaupun membekali mereka. Beliau datang dengan membawa 1000 dinar (1 dinar + Rp. 2.400.000) =  Rp. 2.400.000.000. (dua milyar empat ratus juta rp). lalu Beliau tuangkan di pangkuan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW membolak-balikkannya dengan tangan Beliau, seraya mengatakan:

” Tidak akan memudharatkan Utsman bin Affan apa yang dia lakukan setelah hari ini.”

Beliau mengulang-ngulangi berkali-kali. ( HR. Ahmad dalam al-Musnad 4/75) Beliau ikut bersama SAW dalam semua peperangan dan tidak pernah ketinggalan, kecuali karena ada perintah dari Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Badar.

Nabi Muhammad SAW memerintahkan beliau agar tetap tinggal di Madinah untuk merawat istri Beliau Ruqayyah binti Nabi Muhammad SAW dan Beliau tetap diberi bagian dari ghanimah dan pahala. Beliaupun melaksanakan perintah dan tetap tinggal di Madinah untuk merawat istri Beliau. Ketika istri beliau meninggal dunia dan beliau keluar untuk memakamkannya, datang seorang pemberi kabar tentang kemenangan kaum muslimin di perang Badar.

Ketika Nabi Muhammad SAW kembali, beliau menikahkanya dengan saudari Ruqayyah, yaitu Ummu Kultsum RA. Oleh karenanya, Beliau digelari dengan Dzun Nurain (yang memiliki dua cahaya). Wallahu A’lam Bishshowab.

Demikian Kisah Kemuliaan Sahabat Utsman, Sampai Malaikat Malu Untuk Bertemu. Seemoga bermanfaat.

Penulis: Miftah H. Yusufpati

Info Peluang Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *