Dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang keutamaan sahur sekaligus anjuran Nabi Muhammad Saw, […]

Sunnah adalah amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah puasa berarti hal-hal yang jika dilakukan […]