Sahur, adalah dengan memfathahkan sin yaitu untuk sesuatu yang biasa untuk sahur, berupa suatu makanan atau minuman. Dinamakan sahur karna dilaksanakan pada waktu sahur, sedang As-Sahir adalah

Banyak perbuatan yang harus dihindari oleh orang yang sedang puasa, karena jika perbuatan ini dilakukan pada siang hari di bulan Ramadhan akan merusak (red: membatalkan) puasa. Menjelang

Nyadran adalah tradisi umat Islam Indonesia menjelang ramadan tiba. Dalam nyadran ini, umat Islam melakukannya dengan sepenuh keikhlasan mendoakan leluhurnya. Tidak lupa, dalam nyadran masyarakat juga berbagai

KH Damanhuri, Pengasuh Pesantren An-Nida Bantul Ziaroh kubur bisa dilakukan kapan saja. Tetapi bagaimana ziaroh kubur yang dilakukan setiap bulan Sya’ban menjelang Ramadan tiba? Ini pernah dicontohkan

Sunnah adalah amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah puasa berarti hal-hal yang jika dilakukan maka akan mendatangkan pahala. Bagi muslim yang

Puasa ramadan adalah ibadah wajib yang banyak mengandung keutamaan. Sangat disayangkan jika seorang muslim batal puasanya. Karena itu, muslim yang berpuasa harus menghindari hal-hal berikut agar puasanya

Berpuasa, selain harus menetapi syarat, juga harus menetapi rukun-rukunnya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah.

Dalam ilmu fiqih, syarat ialah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan. Kalau syarat-syaratnya kurang sempurna maka pekerjaan itu tidak sah. Dalam ibadah puasa, ada dua

Puasa ramadhan hukumnya wajib. Artinya, harus dilaksanakan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat. Mengenai wajibnya puasa, hal ini didasarkan berbagai dalil, baik Al-Qur’an maupun hadis. Pertama, dalil