Adalah sikap guru hamba (Syekh Abdul Wahhab al-Sya’rani) Ali Al-Khawash ra, jika seseorang sedang didatangi bala, maka beliau bilang kepada […]