Kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngarso Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo […]