Sya’ban merupakan bulan persiapan untuk memasuki bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan penuh ganjaran serta dijauhkan dari siksa api neraka. Bulan itu ialah tempat dimana turunya

Oleh : KH. Munawir AF, Mustasyar PWNU DIY Ghaib artinya tidak ada di tempat. Shalat Ghaib ialah shalat yang diselenggarakan namun si mayit atau jenazahnya tidak ada.

Oleh: KH. Munawir AF, Mustasyar PWNU DIY Rasulullah SAW bersabda: Islam ditegakkan di atas 5 pilar  (rukun) – (1) Percaya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan-Nya;